Top
Talitha Cumi / Beloningsbeleid

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting TalithaCumi zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning.

De ontvangen middelen worden 100% aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

Omdat de inzet tot het realiseren van de doelstelling van de Stichting op vrijwillige basis zal plaatsvinden zijn er geen overheadkosten, zodat de ontvangen middelen geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.