Top
Talitha Cumi / Over Talitha Cumi

Stichting Talitha Cumi heeft als doel hulp en bijstand te geven aan kinderen op NTT Timor-Kupang die door armoede behoefte hebben aan sociale, medische en educatieve bijstand. De Stichting zal zich in Nederland inzetten door bekendheid te geven aan deze problematiek, met als doel sponsoren te werven om deze kinderen bij te staan.

NTT Timor-Kupang

NTT Timor (West-Timor) heeft ca. 1,9 miljoen inwoners waarvan de meeste Malay, Papua of Polynesiër is. Er is ook een kleine Chinese minderheid. Van deze bevolking is 56% Rooms Katholiek, 35% is Protestant en 8% is Moslim.

NTT-Timor Kupang is de hoofdstad van het regentschap Kupang dat onderdeel is van de provincie Oost-Nusa Tenggara (NTT). Deze stad heeft ongeveer 450.000 inwoners (2010).

West-Timor is zeer arm; 3 op de 5 kinderen zijn ondervoed. Door gebrek aan water is het verbouwen van rijst moeilijk te noemen, met als gevolg een te eenzijdige voeding in de vorm van cassave/mais. Cassave verlaagt het jodiumreserve in de schildklier, waardoor kinderen nauwelijks groeien.

Het toerisme is nog niet geheel ontwikkeld. Het schaarse inkomen wordt nog verdiend met landbouw en/of visserij. Het gemiddelde inkomen bedraagt ca. 120 euro per maand. Een gezin met 2 kinderen heeft minimaal 150 euro per maand nodig voor voedsel en huisvesting.  Als er geen werk is, is er ook geen inkomen.

Onderwijs

Het basisonderwijs is niet geheel gratis. Evenals de SMP (onderbouw middelbare school) van 12-15 jaar. Bij deze staatsscholen, waar het onderwijs van slechte kwaliteit is, moeten voor schooluniformen, boeken en lunch betaald worden. De kosten hiervoor bedragen  ca. 125 euro per kind per jaar. Voor de betere scholen moeten exorbitante kosten  worden betaald.

HIV/Aids in Kupang-Timor

Door gebrekkige seksuele voorlichting en de heersende taboes over dit onderwerp heeft HIV zich sluipend kunnen uitbreiden. Behandeling is mogelijk in het algemene ziekenhuis in Kupang-Timor, maar om eerdergenoemde redenen komen mensen vaak te laat of helemaal niet, met fatale gevolgen. Ook laten ze vaak besmette kinderen achter die door familie vervolgens verstoten worden. Vanuit de overheid worden wat voorlichtingscampagnes opgezet. Een aantal lokale stichtingen houden zich er ook aarzelend mee bezig, maar het zal nog lange tijd duren voordat dit een bespreekbaar onderwerp is en de taboes verdwenen zullen zijn.

Kinderen van NTT-Timor Kupang

Voor de kinderen uit de arme gezinnen is het leven uitzichtloos en slecht te noemen. Gebrekkige huisvesting, slechte hygiëne, geen schoon water, niet naar school (want geen geld), dus een kansloze toekomst. Gehandicapte kinderen hebben het vaak nog slechter, omdat er geen passend onderwijs voor hen is en ook geen medische behandeling of therapie. Om deze redenen worden kinderen vaak ter adoptie gegeven aan families en daar onder gebracht.

Projecten 2019

In 2019 zullen wij ons als Stichting richten op de hulpvraag vanuit Kupang voor 50 kinderen van arme gezinnen die niet naar school kunnen gaan vanwege gebrek aan geld.